EK

Hotel Edward Kelly

Informace pro hosty

Hotel Edward Kelly disponuje celkem kapacitou 10 pokojů.
Orientace pokojů je do ulice Dlouhá nebo na zámek.
Objekt má 3  patra a jeho součástí není výtah, pouze schodiště.

Odbavení hostů probíhá na hlavní recepci v hotelu Ebersbach. Snídaně lze čerpat na hotelu Ebersbach. Hlavní recepce hotelu Ebersbach slouží hostům ubytovaným v hotelu Edward Kelly.

Kudy k nám