Deska

Informace pro hosty

INFORMACE K ODBAVENÍ HOSTA :

CHECK – IN: 14:30 hod místního času
CHECK – OUT: 11:00 hod místního času

  • Zavazadla lze zajistit ve speciální místnosti na hotelu zdarma dle potřeby hosta.
  • Úschovna zavazadel zdarma.
  • Zvířecí miláčci za poplatek.
  • Nekuřácký hotel.
  • Kuřácká zóna na pavlači, na letní terase.

PARKOVÁNÍ

Od 1.10.2018 je zakázán vjezd osobních automobilů do historického centra města. Nejbližší hlídané veřejné parkoviště od hotelů Ebersbach a Edward Kelly je P1 / Jelenka nacházející se na adrese Chvalšinská 138, 381 01 Český Krumlov.
Parkoviště P1 / Jelenka je jen 5 minut chůze vzdáleno od hotelů Ebersbach a Edward Kelly.

Našim klientům nabízíme zvýhodněné parkovací karty na P1, které lze koupit na recepci Hotelu Ebersbach  (tel: + 420 380 421 247) anebo v Infocentru na náměstí Svornosti (tel: + 420 380 704 623).

Pokud budete mít zájem o parkovací kartu, dejte prosím vědět recepci s dostatečným časovým předstihem, aby pro vás byla karta přichystána.
Hotel disponuje omezeným množstvím parkovacích karet, které je přednostně připraveno pro klienty, kteří si karty včas zarezervují.
Při vjezdu na parkoviště P1 obdržíte z automatu kartu. Prvních 40 minut je zdarma, v tomto čase je ideální dojít na hotel na Check-in a na recepci zakoupit zvýhodněnou parkovací kartu.
Na starou kartu z automatu musíte vyjet vozidlem z parkoviště ven a posléze vjet nazpátek na novou parkovací kartu, kterou tak aktivujete.

Ceny zvýhodněných parkovacích karet:
1 – denní: 280,00 CZK / 11€
2 – denní: 500,00 CZK / 19€
3 – denní: 740,00 CZK / 29 €
4 – denní: 970,00 CZK / 38€
5 – denní: 1.220,00 CZK / 48€
6 – denní: 1.430,00 CZK / 56€
7 – denní: 1.670,00 CZK / 65€

(Pozn. Standardní cena parkování na parkovišti P1 / Jelenka je 50,00 CZK / hodina, počítají se hodiny stání i přes noc.)

Parkování motorky na dvoře Hotelu Ebersbach, Hradební 172, 38101 za 360,00 CZK / kus / noc / 14,00 €

Aktivace parkovací karty:

Karta pro parkování na parkovištích Parking Český Krumlov P1, P2, P3.
Karta se aktivuje najetím vozidla k vjezdové závoře a vložením karty do vjezdového stojanu. Od tohoto okamžiku počíná běžet doba platnosti karty. Tato doba je vyznačena na kartě (ve dnech).

Karta se vkládá do vjezdového a výjezdového stojanu. Karta je nepřenosná.
Při překročení doby platnosti se parkovné doplatí u automatické pokladny na parkovišti v běžném tarifu parkoviště

V případě kontaktu karty s vnějším magnetickým prostředím může dojít k ztrátě informací na kartě. Za toto poškození nebere provozovatel odpovědnost. Karta by proto neměla přijít do styku s vynuceným magnetickým polem (magnety, elektromotory, mobilní telefon…)

V případě, že již vozidlem parkujete na parkovišti, je třeba zaplatit u automatické poklady příslušný obnos a vyjet vozidlem z parkoviště a následně aktivovat tuto kartu novým vjezdem (viz výše).

V případě jakýchkoliv problémů kontaktujte centrálu parkovacího systému – přímo z parkoviště po zmáčknutí příslušného tlačítka (označené „i“) na vjezdovém či výjezdovém stojanu nebo na automatické pokladně anebo telefonicky na čísle: +420 380 711 190.