Deska

Historie

Příběh majitele domu a jeho elixír nesmrtelnosti

„Elixír nesmrtelnosti pro krumlovského vladaře, pana Viléma z Rožmberka… „

Vilém z Rožmberka (1535–1592) byl vlivný a sebevědomý šlechtic, který úspěšně hospodařil na svých panstvích v jižních Čechách. Byl nejbohatším českým šlechticem té doby. Proto se také život na krumlovském zámku velmi podobal životu na dvoře císaře Rudolfa II. Působilo zde mnoho umělců, alchymistů a dobrodruhů.  Vilém zpočátku umění alchymie nedůvěřoval. Postupně se začal zajímat o esoterismus, o okultní vědy a o astrologii.   Stal se příznivcem alchymie jako císař Rudolf II.

Vilém z Rožmberka na svých sídlech v Třeboni a v Českém Krumlově nechal zřídit alchymistické laboratoře. Zval k sobě známé učence. Alchymisté toužili přeměnit olovo ve zlato tzv. Aurum potabile (Pitelné zlato) a toužili vyrobit Elixír nesmrtelnosti.

Historie hotelu

O Českém Krumlově se říkalo, že je Mekkou alchymistů. Na dvoře pana Viléma z Rožmberka působilo mnoho alchymistů, například Edward Kelly a John Dee. Také se říkalo, že pan Vilém z Rožmberka se snadno nechával napálit různými podvodníky a šarlatány.

Od roku 1565 na krumlovské laboratoře dohlížel učenec Antonín Michael z Ebersbachu. Současně vykonával u pana Viléma z Rožmberka funkci správce rožmberských dolů.

Krumlovský vladař se nedočkal potomků se svou první chotí. Po její smrti se rozhodl znovu se oženit s mladičkou Polyxenou z Pernštejna. Okázalá svatba se konala dne 11. ledna 1587 v Rožmberském paláci v Praze.  Císař Rudolf II. se velkolepé svatby osobně zúčastnil. Vilém z Rožmberka hostil po dobu své svatby tisíce chudých.

Historie hotelu

V této době měl  nabídnout Antonín Michael z Ebersbachu panu Vilému z Rožmberka nápoj zastavující stárnutí. Alchymisté nápoj označovali jako „conservationem senectutis„. Antonín Michael z Ebersbachu se snažil vyrobit zázračný nápoj.  Trvalo mu to více než pět let. Nakonec se mu podařilo vyrobit tekutinu zlatavé barvy. Pan Vilém byl již velmi nemocný.  Antonín Michael z Ebersbachu napsal panu Vilémovi o svém objevu a slíbený lektvar mu také donesl.

„Jde o aurum potabile, zlato k pití, které léčí všechny nemoci a prodlužuje život.„

Krumlovský vladař elixír od svého alchymisty vypil. A po několika dnech zemřel.

Pan Petr Vok z Rožmberka, bratr pana Viléma, alchymistu Antonína Michaela z Ebersbachu nechal uvrhnout do vězení pod věží krumlovského zámku, kde roku 1593 zemřel.

Historie hotelu

Pověst o netopýru

Antonín Michael z Ebersbachu pocházel z Německa. Od roku 1575 působil jako panský důlní správce, který dohlížel u pana Viléma z Rožmberka na doly a na výtěžnost rudy. Věnoval se alchymii a magii. Dům v Široké ulici č.p. 77 Antonín Michael z Ebersbachu zakoupil v roce 1588. Celý dům velmi nákladně zrekonstruoval. Ebersbach těžil ze zájmu o alchymii a zabýval se výrobou tzv. pitelného zlata neboli aurum potabile.

Prý všechny přesvědčoval, že umí tento elixír vyrobit. Zlato se mu stále nedařilo vyrobit. Rozhodl se, že svého cíle dosáhne za pomoci černé magie.  V tomto domě prý pomocí magického kruhu namalovaném svěcenou křídou na podlaze, uvnitř jehož sám stál, vyvolával duchy ku své pomoci.

Rituální zaklínání bylo náhle přerušeno netopýrem, který vlétl otevřeným oknem do místnosti dnešního hotelového pokoje 203. Při vyvolávání duchů se otevřelo okno a do místnosti vlétl netopýr. Netopýr se mu dostal pod noční košili a začal Ebersbacha kousat. Ten si lehl na zem a netopýra nakonec zabil. 

Pověst praví, že přerušením tajné formule na sebe přivolal neštěstí. Lidé tehdy věřili, že netopýr létá za večera a hledá člověka, který upsal svoji duši ďáblu. Jakmile prý takového člověka najde, zaplete se mu do vlasů a jeho duši si odnese do pekla.

1523

je první písemná zmínka o domě. Vlastnil jej Pavel Zbiják, mistr bednář. Po jeho smrti prodává vdova dům panu Jiřímu, řečenému Schon Greg, který byl sladovníkem. Dům mu prodala s pivovarskou pánví a jiným pivovarským zařízením. Objekt měl pivovarské prostory a pravovárečné právo. Dům vznikl sloučením dvou sousedních samostatných domů.

1578

Byl dům ve vlastnictví knihaře Martin Galluse. On prodal dům řezníkovi, Jiřímu Rožďalovskému.

1588

Dům zakoupil alchymista mistr Ebersbach od Jiřího Roždalovského. Antonín Michael z Ebersbachu  byl panským důlním správcem Viléma z Rožmberka. Věnoval se alchymii, magii a okultním vědám.  Mistr Ebersbach v době své prosperity dům nákladně zrekonstruoval.

1588

Mistr Ebersbach byl pověřen výrobou zázračného elixíru mládí pro svého vladaře. Po smrti Viléma z Rožmberka v roce 1592 dal Petr Vok z Rožmberka alchymistu zavřít do vězení pod zámeckou věží. Roku 1593 zde Antonín Michael z Ebersbachu umírá.  Petr Vok zabavil všechen Ebersbachův majetek.

1593

Petr Vok z Rožmberka dům věnoval svému sekretáři, panu Martinovi Šurerovi z Waldheimu.

1594

Martin Šurer dům směnil s Kryštofem Albínem z Helfenburku za dům č.p. 4 na náměstí. Albín žil v domě se svou početnou rodinou.

1607

Dům zakoupil kloboučník Konrád Koller.

1628

Dům sloužil jako německá škola

17. - 19. st.

Se v domě provozovalo barvířské řemeslo, které se dědilo po generace. Prvním z roku Finků byl Tomáš, který látky barvil pouze na tmavé odstíny. Od roku 1790 do 1806 žil v domě barvíř Ignác Miko.

1806

Získal dům soukeník Antonín Riemer. Jeho rodina žila v domě do čtyřicátých let 19. století.

20. st.

Nebyla dle dobových fotografií fasáda domu ještě opatřena výraznou červenou barvou. Vlevo od vstupního portálu se nacházelo asymetrické patrně domovní znamení na fasádě.

21. st.

Přineslo první část rekonstrukce šindelové střechy v roce 2005. Původní projekt na přestavbu dvou objektů v Široké ulici č.p. 77 a v ulici Hradební č.p. 172 na hotel vznikal v letech 2006 až 2010. V roce 2014 byla zahájena náročná přestavba domu do stávající obnovené podoby ….